Zoals de nacht verandert naar de dag zo is alles in beweging.
Zoals we zijn geboren en zullen sterven zo zal alles wat ontstaat weer vergaan.
En in tijd ervaren we momenten die we beter of minder vinden.

Wie niet vasthoudt aan een ideaal is in acceptatie met het lot.
Wie wel vasthoudt aan een ideaal is onrustig met hoe het is of kan zijn.

In de schilderijen en tekeningen van Annemarie Slobbe ligt de balans in het mee stromen met het verloop,
waarbij het beeld tijd reflecteert.

Like night turning into day, everything is in motion.
We are born and we shall die; as all things to come into existence will perish.
In time we experience better and lesser moments.

Those who do not hold onto an ideal are in acceptance with fate.
Whoever holds onto an ideal is restless with how things are or can be.

In the paintings and drawings of Annemarie Slobbe, the focus lies in the balance of flowing along with the current, in which the images reflect time.

Lecture by Joyce Pijnenburg (Philosopher) ā†’Ā (PDF) (Dutch)
Written for the opening event of ‘When Nothing has te be’ (2018) Heden, Den Haag